Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด เป็นทีมผุ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด
ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

ทีม Production บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

ทีม Production ของ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ล้วนเป้นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร อย่างมืออาชีพ ทุกขั้นตอนของการผลิตได้ผ่านมาตรฐาน GMP จาก อย.

ทีม Production บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด
ทีม Production บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ตอบแทนและคืนกำไรให้สังคมด้วยการช่วยเหลือทางด้าน ยาแผนปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์

 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ความรู้เรื่องการใช้ยา

ร้านยาคุณภาพจะต้องมีอะไรบ้าง

 

ในวงการ เภสัชกรรม มีผู้รับผิดชอบหลักด้านการกำกับดูแลคุณภาพ ร้านขายยา 2 หน่วยงาน ได้แก่กระทรวงสาธารณสุขและ สภาเภสัชกรรม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีการประสานความร่วมมือ และทำงานร่วมกันอย่างดีจนเกิดมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยและอุ่นใจ

ปลายปี พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้บังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขอใบอนุญาตและออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 เพื่อควบคุมคุณภาพ ร้านขายยา ในหลายประเด็นเช่น การมี เภสัชกร ประจำการตลอดเวลาที่เปิดทำการ การควบคุมคุณภาพสถานที่และยา รวมทั้งการบริการทาง เภสัชกรรม

ปัจจุบันการรับรองคุณภาพเป็นแนวโน้มที่นิยมเพราะเป็นการประกันคุณภาพและบริการที่จะได้รับ การรับรองคุณภาพ ร้านขายยา ต่างจากการรับรองคุณภาพร้านอาหารตรงที่ถ้า ร้านขายยา ไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่คนไข้ ในขณะที่การรับรองคุณภาพร้านอาหารถ้าเกิดความผิดพลาดผลกระทบก็เป็นเพียงแค่ไม่อร่อยแต่ไม่มีอันตรายเพราะผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรงดี ต่างจากการรับบริการที่ ร้านขายยา ที่ผู้บริโภคอาจมีอาการเจ็บป่วย ความผิดพลาดจากการไม่มีคุณภาพจะส่งผลรุนแรงกว่า

นอกจากมาตรการในการควบคุมบังคับแล้วยังมีการส่งเสริมให้ ร้านขายยา เข้ารับการรับรองคุณภาพโดยมีการประกาศเกณฑ์มาตรฐานร้านยาคุณภาพเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

ในฐานะผู้บริโภคพึงต้องมีความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองในการเลือกรับบริการ ร้านขายยา โดยใช้เกณฑ์ในการสังเกตง่ายๆ ซึ่งคัดเลือกส่วนสำคัญที่ท่านจะสังเกตเห็นเมื่อท่านรับบริการแล้วท่านจะสามารถแยกแยะได้ว่าร้านนั้นมีคุณภาพหรือไม่ ดังนี้


1. ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ

สถานที่ สถานที่ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร สังเกตจากถ้าเป็นอาคารพาณิชย์กว้าง 4 เมตร ร้านยานั้นต้องมีความลึกหรือยาวไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร 

  • ร้านขายยา มีความะอาด มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเท และมีระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ร้านขายยา จะต้องมีบริเวณจัดแสดงสื่อความรู้เพื่อสุขภาพ
  • ควรติดป้ายสัญลักษณ์ประเภทใบอนุญาต อย่างกรณี ร้านขายยา แผนปัจจุบันประเภท 1 จะขายยาอันตรายตามใบสั่งแพทย์และยาบรรจุเสร็จ ยาสามัญประจำบ้าน

ด้านอุปกรณ์

  • ร้านขายยา ต้องแยกอุปกรณ์นับเม็ดยาปฏิชีวนะประเภทเพนนิซิลิน และซัลโฟนาไมด์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิตู้เก็บยาแช่เย็นอย่างสม่ำเสมอ ท่านสามารถสอบถามถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์นี้ได้กับเภสัชกรประจำร้านทุกค
  • สิ่งสนับสนุนในร้านยาควรมี ตำรา แหล่งข้อมูล รวมทั้งฉลากช่วย เอกสารความรู้ให้บริการอย่างเหมาะสม

 

2. การบริหารจัดการคุณภาพ แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านบุคลากร ร้านขายยา ต้องมีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดทำการ และต้องแต่งกายตามข้อกำหนดของ สภาเภสัชกรรม ถ้ามีผู้ช่วย เภสัชกร ควรแสดงตนและต่างกายให้ทราบว่าเป็นผู้ช่วย เภสัชกร อย่างชัดเจน ไม่สร้างความสับสน

 

3. การบริการทางเภสัชกรรมที่ดี สังเกตได้จาก

  • มี เภสัชกร เป็นผู้ส่งมอบยาให้ท่านเอง และต้องอธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอื่นๆที่จำเป็น
  • ไม่ควรส่งมอบยาให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ ในกรณีที่จำเป็นควรต้องมีวิธีการทีเหมาะสมและรัดกุม
  • มีฉลากกำกับยาบนบรรจุภัณฑ์อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย ชื่อสถานบริการ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ป่วย วันที่จ่ายยา ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ ข้อควรระวัง และวันหมดอายุ

 

ที่มา : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/

 

Language

พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

HIT STAT

921180
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
268
449
3259
914733
10841
15914
921180

Your IP: 18.232.146.112
Server Time: 2020-10-24 12:23:03